Vem kan söka till oss och hur går det till?

Vi vänder oss till personer med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom, som fyllt 18 år, och erbjuder multimodal bedömning och rehabilitering, på uppdrag av Region Stockholm. Man kan komma till oss genom att bli remitterad eller genom att söka själv i en egenanmälan (hur man gör och blankett för egenremiss hittar du under fliken Sök rehabilitering och remittera).

Långvarig smärta innebär att ha haft smärta i minst tre månader. För många har det varat i längre tid än så och påverkar livet på olika sätt. För att komma ur den onda cirkel som kan uppstå av att kämpa med eller mot smärta eller för att hitta vägar ur den är det viktigt att få kunskap om vad smärta är och hur den fungerar och verktyg för att kunna hantera och reglera den på olika sätt. Multimodal bedömning och rehabilitering ger möjlighet till den helhetssyn som kan behövas för det och till ett anpassat upplägg utifrån individuella förutsättningar och behov.

Helhetssynen i kombination med ett individuellt omhändertagande kan vara lika viktigt vid utmattningssyndrom, som liksom smärta upplevs i varierande och individuella symtom, men främst yttrar sig i stor trötthet som inte går att vila bort och i svårigheter med minne och koncentration. Begränsningarna blir ofta så påtagliga att det behövs en tid av fokus på återhämtning och hjälp att hitta nya strategier för balans och hållbarhet på sikt.

Vid tillstånd av långvarig smärta och/eller utmattning kan det vara svårt att själv avgöra hur allvarliga symtomen är, veta vad som behövs eller vilken hjälp som finns att få. Många upplever det svårt att förmedla sitt lidande eftersom smärta och utmattning inte är synbart utåt och därför svårt för andra att förstå. Vi hjälper till med bedömning av tillstånd, grad av besvär och behov av behandling/rehabilitering. I våra rehabprogram ingår som en viktig del att få möta andra som kan förstå och dela upplevelser och på så sätt göra symtomen mer begripliga och hanterbara.