Miljöpolicy

Prima Vård skall i sin dagliga verksamhet, som består av privat mödravård, barnavård, ultraljudsmottagningar, gynekologi, preventivmedelsrådgivning, husläkarmottagningar/vårdcentraler, rehab, företagshälsovård, psykisk hälsa och hemsjukvård, genom ständiga förbättringar:

  • hantera avfall ansvarsfullt där källsortering skall vara en norm för hela företaget
  • upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa
  • vidareutbilda och motivera personalen till att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt
  • hushålla med material, energi och minimera spill
  • göra medvetna leverantörsval genom att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster
  • sträva efter att förbättra resultatet av vårt miljöarbete genom att integrera miljöfrågorna i vårt dagliga arbete och att vid strategiska beslut inkludera miljöaspekter för att förebygga ev miljöpåverkan
  • hålla miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten
  • klara eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning
  • vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med Region Stockholm, Region Jönköpings Län, Region Blekinge, Region Uppsala och Region Skånes miljöambitioner

Stockholm 2019-04-01
Hugo LewnéVD