Vår stress- och smärtrehabiliteringsverksamhet utgör en del av Prima Vård som är ett vårdbolag främst verksamt inom svensk primärvård som grundades 2001. Vi delar upp verksamheten i barn-och kvinnosjukvård, primärvård, företagshälsovård samt psykiatri. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Vi har idag cirka 100 vårdmottagningar och omkring 500 000 listade patienter hälften av Sveriges regioner.

Du kan läsa mer om Prima Vård på primavard.se.