Vårt team

Vi som tar emot dig för bedömning och rehabilitering är ett team bestående av läkare, fysioterapeut, psykolog och rehabkoordinator/arbetsterapeut. Vi tillhör specialistsjukvården med specialistläkare inom rehabmedicin, allmänmedicin, smärta och psykiatri. Hos oss arbetar också fysioterapeuter med specialistkompetens i smärta och mental hälsa samt psykologer med kompetens inom KBT och ACT. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet av att möta personer med smärta och utmattning och av arbete med rehabilitering inom vårdvalet.

Våra rehabiliteringsprogram bygger på evidensbaserade metoder, där varje deltagare ska känna sig sedd och hörd och få möjligheter att utvecklas och utmana sig i en trygg miljö. I grupp, tillsammans med andra med liknande erfarenheter, förstärks och fördjupas lärandet hos varje enskild deltagare. Med vår kompetens och vårt engagemang skapar vi en rehabilitering som leder till verklig förändring; till ny kunskap och förståelse, till att hitta nya vägar framåt och till ökat välmående och livskvalitet.

Topp 3 i landet

Det Nationella Smärtregistret (NRS) och egna löpande utvärderingar visar att Vi har mycket goda resultat i patientutvärderingar efter rehab,
till exempel när det gäller hur rehab har förändrat din förmåga att hantera livssituationen i stort:

Sagt om oss

Personal som bryr sig och ser mig. Hjälper mig att hitta mina sätt till tillfrisknande. Ni är grymt bra!

Tack, tack, tack! För möjligheten, för ert yrkeskunnande. För första gången på länge känner jag framtidshopp och ert bemötande och kunnande har hjälpt mig så mycket

ACT-passen var jobbiga men givande – fick en del ändrade perspektiv och nya sätt att tänka. Fys + kroppskännedomspassen gav metoder användbara för vidare rehab. Föreläsningar mm gav bättre självförståelse

Personalen kändes genuin vilket jag uppskattade mycket

Väldigt bra rehab. Känner att jag kommit många steg på vägen mot att bli frisk!