Vårt team

Vi som tar emot för bedömning och rehabilitering och ser fram emot att starta vår nya verksamhet är ett specialistteam bestående av specialistläkare inom rehabmedicin, smärta, psykiatri och allmänmedicin, fysioterapeuter med specialistkompetens i smärta, psykologer med kompetens inom KBT och ACT och arbetsterapeut/rehabkoordinator. Vi har alla lång erfarenhet av att möta personer med smärta och utmattning och av arbete med rehabilitering inom vårdvalet. Mer om vilka vi är kommer att uppdateras här när verksamheten startar 1 oktober!

Vår utgångspunkt som ett nytt team är att ta vara på allt vi lärt oss om vad som behövs för en lyckosam rehabilitering. Vårt rehabiliteringsprogram bygger på evidensbaserade metoder som vi lärt oss har bästa effekt i kombination med att känna sig sedd och trygg i möte med teamet och andra rehabdeltagare. Vi ser fram emot att använda vår kompetens och vårt engagemang för att skapa en rehabilitering som leder till verklig förändring; till ny kunskap och förståelse, till att hitta nya vägar framåt och till ökat välmående och livskvalitet.