Vårt team

Vi som tar emot dig för bedömning och rehabilitering är ett team bestående av läkare, fysioterapeut, psykolog och rehabkoordinator/arbetsterapeut. Vi tillhör specialistsjukvården med specialistläkare inom rehabmedicin, allmänmedicin, smärta och psykiatri. Hos oss arbetar också fysioterapeuter med specialistkompetens i smärta och mental hälsa samt psykologer med kompetens inom KBT och ACT. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet av att möta personer med smärta och utmattning och av arbete med rehabilitering inom vårdvalet.

Våra rehabiliteringsprogram bygger på evidensbaserade metoder, där varje deltagare ska känna sig sedd och hörd och få möjligheter att utvecklas och utmana sig i en trygg miljö. I grupp, tillsammans med andra med liknande erfarenheter, förstärks och fördjupas lärandet hos varje enskild deltagare. Med vår kompetens och vårt engagemang skapar vi en rehabilitering som leder till verklig förändring; till ny kunskap och förståelse, till att hitta nya vägar framåt och till ökat välmående och livskvalitet.