För dig som patient/rehabdeltagare

Du som vill söka rehabilitering kan göra en Egen vårdbegäran via 1177. Du kan också be din läkare remittera dig.

Efter vi mottagit din remiss kommer du att få svar, om det bedöms att det är den typ av specialistvård vi erbjuder som du behöver, med en kallelse till bedömningsbesök hos vårt team. Bedömningsbesök innehåller möten med läkare, psykolog och fysioterapeut som gemensamt och tillsammans med dig tar ställning till deltagande i rehabiliteringsprogrammet.

Välkommen att skicka din egenremiss till:

Björkhagens Stress- och smärtrehab
Halmstadsvägen 41
121 53 Johanneshov