Här kan du läsa mer om det nya nationella vårdförloppet för dig med långvarig smärta

Nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för dig med långvarig smärta