Så arbetar vi med hållbarhet

Prima Vård strävar efter hållbarhet genom hela verksamheten. Miljöarbetet är en självklarhet för många, men en lika viktig hållbarhetsaspekt är en sund arbetsmiljö som skapar hållbart ledarskap och friska medarbetare som vill stanna kvar. Ett genomgående
hållbarhetsarbete skapar även lönsamhet, som ger möjlighet till utveckling!

Hållbart ledarskap

Helt avgörande för att skapa god kvalitet i vården och trygga och välinformerade patienter/kunder är kompetent, empatisk och engagerad personal. Ledarskapet är avgörande för en sund arbetsplats och Prima Vård arbetar aktivt med att utveckla nya ledare och stötta och fortbilda befintliga ledare. Vi arbetar med att hela tiden utveckla våra ledare, både genom vår egen ledarskapsakademi för nya chefer, som etablerades 2013, men också genom återkommande kurser och utbildningar inom olika områden som är viktiga för våra ledare såsom tex arbetsmiljöarbete och arbetsrätt samt kompetensförsörjning. Under 2020 deltog 10 nyblivna chefer i Prima Vårds Ledarskapsakademi och under 2021 kommer minst en ledarskapsutbildning genomföras med ytterligare 10-12 medarbetare.

För att kunna följa upp även vårt ledarskap genomförs årligen i samband med medarbetarenkäten även en ledarskapsutvärdering. 90% av medarbetarna anser att de har tydliga mål och att de får information i den utsträckning de behöver och 97% anser att de har en bra kontakt med sin närmaste chef och blir behandlade med respekt. Ett gott ledarskap och transparens och tydlighet är viktiga delar för en hållbar arbetsmiljö och det visar sig också i våra enkäter att vi är på god väg i de delarna.

Hållbar arbetsmiljö och medarbetarskap

Medarbetarna är avgörande för våra verksamheter och hållbart medarbetarskap bidrar också till ett hållbart samhälle. Prima Vård arbetar aktivt med rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukdom och ohälsa. Vi strävar efter att både ha en god fysisk arbetsmiljö och naturligtvis också en god psykosocial arbetsmiljö och trevliga lokaler.

Vår visselblåsartjänst

Klicka här för att läsa mer.