För dig som remittent/vårdgivare

Vi tar emot remisser för multimodal bedömning av smärt- och utmattningstillstånd och av rehabiliteringsbehov inom vårdvalet för patienter med långvarig smärta och utmattningssyndrom. En viktig byggsten för rehabilitering är kontinuitet och samverkan i vården och vi vill verka för ett fruktbart samarbete med berörda vårdgivare. Som vårdgivare är du välkommen med frågor, synpunkter, önskemål – och förstås att remittera till oss!

Hur och när? Enklast är att använda elektronisk remiss i Take Care, men brevremiss går lika bra.

Remissinnehåll: En kort sammanfattning av tidigare utredning och behandling samt frågeställning. Patienten ska ha genomgått allmänmedicinsk utredning för att utesluta tillstånd som ska behandlas på annan vård- eller specialistnivå.

Efter vi mottagit din remiss får du ett remissvar. Efter genomgången rehabilitering återremitteras patienten. Remissvaret innehåller en sammanfattning med slutbedömning och rekommendationer för fortsatta insatser. Vi finns tillgängliga för konsultation och samarbete för att främja en långsiktigt verksam rehabilitering. Vid behov och i de flesta fall tar vi över sjukskrivning under och strax efter rehabiliteringsperioden.

Välkommen att skicka din remiss till:

Björkhagens Stress- och smärtrehab

Halmstadsvägen 41

121 53 Johanneshov