Vi stänger vår verksamhet den 21 december 2023. Vi kan därför inte ta emot nya remisser, nya patienter eller egenanmälan utan hänvisar istället till andra vårdgivare inom vårdvalet. Redan bokade grupper genomförs och avslutas som planerat.

Vi har nu avslutat vår Smärtrehab men Utmattningsrehab fortsätter med nya gruppstarter varje månad!

Föreläsningar om långvarig smärta

Här har du möjlighet att se 4 st workshops/föreläsningar om långvarig smärta med vår smärtläkare Jens Draiby: Rehabiliteringsprogram för smärta och/eller utmattning

 

Här kan du läsa mer om det nya nationella vårdförloppet för dig med långvarig smärta

Nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för dig med långvarig smärta

Nya 10-veckorsgrupper
med multimodalt team
startar var 5:e vecka