Här kan du läsa mer om det nya nationella vårdförloppet för dig med långvarig smärta

Nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för dig med långvarig smärta

Nya 10-veckorsgrupper
med multimodalt team
startar var 5:e vecka