Föreläsningar om långvarig smärta

Här har du möjlighet att se 4 st workshops/föreläsningar om långvarig smärta med vår smärtläkare Jens Draiby: Rehabiliteringsprogram för smärta och/eller utmattning

 

Här kan du läsa mer om det nya nationella vårdförloppet för dig med långvarig smärta

Nationellt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för dig med långvarig smärta

Nya 10-veckorsgrupper
med multimodalt team
startar var 5:e vecka